Adresár inštitúcií

KRAJSKÉ ÚRADY

Trenčiansky samosprávny kraj
Hviezdoslavova 1, Trenčín
www.tsk.sk
Tel.: 032/7446172
Fax: 032/7411360
E-mail: tsk@tsk.sk

Krajský úrad v Trenčíne
Hviezdoslavova 3, Trenčín
www.trencin-kraj.sk
Tel.: 032/7411111
Fax: 032/7434686
E-mail: prednosta@kutn.vs.sk

Krajský školský úrad v Trenčíne
Hviezdoslavova 3, Trenčín
www.ksutn.sk
Tel. 032/7411400
Fax 032/7435082
e-mail: info@ksutn.sk

Krajský stavebný úrad v Trenčíne
Hviezdoslavova 3, Trenčín
www.build.gov.sk
Tel.: 032/7411111, 7411200, 7411201
Fax: 032/7435571
E-mail: ksu@tn.ksu.sk

Krajský pozemkový úrad v Trenčíne
Námestie sv. Anny 7
Tel.: 032/6501940-47
Fax: 032/6508801
E-mail: kpu.tn@3s.land.gov.sk

Krajský súd Trenčín
Námestie sv. Anny 28
Tel.: 032/6572811
Fax: 032/6582342
E-mail: sekretariat_ks_tn@justice.sk

Krajská prokuratúra Trenčíne
Piaristická 27
www.genpro.gov.sk
Tel.: 032/6526946, 6538051
Fax: 032/6522077
E-mail: kptrencin@genpro.gov.sk

Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne
Hviezdoslavova 3
www.svssr.sk
Tel.: 032/7411250, 7434558
Fax: 032/7436412
E-mail: kvstn@svssr.sk

OBVODNÉ ÚRADY

Obvodný úrad Trenčín detašované pracovisko Ilava
J.L. Bellu 131/3
Tel: 042/446 41 41
Fax: 042/446 41 41

Obvodný pozemkový úrad Považská Bystrica
Centrum 1/1
Tel.: 042/4300163, 4300164, 4300157, 4300173
E-mail: oupb@pb.vs.sk

Obvodný úrad životného prostredia Trenčín, pracovisko Ilava
J. L. Bellu 131/3
Tel.: 042/4465718
Fax: 042/4465718

Úrad sociálnych vecí a rodiny Trenčín
M.R. Štefánika 20
Tel.: 032/7415111, 6513111
Fax: 032/6400233
E-mail: ouptn@euroweb.sk

Úrad sociálnych vecí a rodiny Trenčín, pracovisko Dubnica nad Váhom
Bratislavská 380/31
odbor služieb zamestnanosti 042/4421079
Sociálny odbor: 042/4450226, 4450224, 4450242, 4450230, 4450244
Vedúci úseku: 042/4450228

Úrad sociálnych vecí a rodiny Trenčín, pracovisko Ilava
Mierové námestie 81/18
Odbor služieb zamestnanosti: 042/4465818, 4465819

DAŇOVÉ ÚRADY

Daňový úrad Dubnica nad Váhom
Bratislavská 380
Tel.: 042/4420580, 4420932
Fax: 042/4422490, 4420933

KATASTRÁLNE ÚRADY

Katastrálny úrad v Trenčíne
M.R. Štefánika 20
www.geodesy.gov.sk
Tel.: 032/7442274
Fax: 032/6513101
E-mail: ktn@gku.sk

Správa katastra v Trenčíne
Piaristická 25
www.geodesy.gov.sk
Tel.: 032/6523251
Fax: 032/6586322
E-mail: kutn@gku.sk

Správa katastra v Ilave
Mierové námestie 81/18
www.geodesy.gov.sk/kontakt/Ilava
Tel.: 042/4451213
Fax: 042/4451214
E-mail: kuil@gku.sk

MESTSKÝ ÚRAD

Mestský úrad Ilava
Mierové námestie 16/31
www.ilava.sk
Primátor: 042/4455519
Prednosta: 042/4455520
Podateľňa: 042/4455510
Fax: 042/4455522
E-mail: ilava@ilava.sk