Čo je SLC?

SLC

SLC

Každý, kto by chcel pátrať, čo sa skrýva za troma písmenkami – SLC – nájde veľmi zaujímavú históriu modernej a odvážnej jazykovej školy prvej svojho druhu na Slovensku. Myšlienka začať v obci Košeca s jazykovou výučbou sa zrodila v apríli roku 2007 a vyústila do veľmi úspešného prvého ročníka pod značkou SLC – Summer Language Course. Občania Košece ale aj okolitých obcí prjali projekt jazykového vzdelávania priamo v mieste ich bydliska za svoj a šírili jeho dobrú povesť ďalej.
Nasledoval druhý ročník Letnej jazykovej školy s neočakávanou účasťou, vznik právnej formy (Občianske združenie Summer Language Course) a medializácia projektu (viac v sekcii Povedali o nás). Kurzy anglického a nemeckého jazyka sa stali tak žiadané, že sa lektorský tím rozhodol experimentálne vyskúšať výučbu aj počas celého roka. Vznikol projekt pod názvom Afternoon Language Course, teda Večerná jazyková škola, ktorý sa ujal snáď ešte lepšie než jeho letná sestra. Cieľom jazykového vzdelávania v obci je rozširovať jazykovú gramotnosť občanov a ponúkať im jazykové vzdelanie úzko profilované na ich osobné potreby. Zohľadňuje sa pri tom najmä intenzita kurzov, časové a finančné možnosti študenta, konanie kurzu priamo v mieste bydliska a tiež variabilita učebnej látky.
Medzi študentov oboch vzdelávacích projektov patria všetky vekové kategórie, od žiakov základných škôl po aktívne pracujúcich ľudí do 50 rokov. Špecializujeme sa tiež na výučbu žiakov a študentov so špecifickými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, …). Naši lektori si zakladajú na individuálnom prístupe ku každému študentovi.
Keďže sa ponuka vzdelávacích projektov postupom času rozšírila z Letnej aj na celoročnú Večernú jazykovú školu, premenovala sa aj zastrešujúca organizácia na Občianske združenie Smart Language Courses – vzdelávanie šité na mieru. Viac o našej činnosti a ponuke vzdelávania sa dozviete na našej webstránke www.slc-online.sk