Obecná knižnica

Knižnica

Knižnica

Obecná knižnica v Košeci – nové priestory
Budova Materskej školy v Košeci – vchod blok B

Zodpovedná vedúca:
Ľudmila Kozáková
Tel.: 042/4468023 na obecný úrad
Mobilný telefón do knižnice: 0917 571 775

Otváracia doba:
Utorok  14.00 – 17.00
Štvrtok  14.00 – 17.00

Poplatok za čitateľský preukaz na dobu 1 kalendárneho roka je:
a) dospelí 1,00 €
b) deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Poplatok za oneskorené odovzdanie kníh po stanovených 3 mesiacoch od vypožičania 0,50 €