Územné plánovanie

V súčasnosti je záväzný a platný územný plán obce z roku 1995.

Koncom roka 2013 boli dokončené prvé dve etapy prípravy nového územného plánu obce Košeca (Prieskumy a rozbory, Zadanie).

Na vyhotovenie ďalších etáp nového územného plánu obce budeme požadovať v tomto roku dotáciu.