OKST Košeca

ODBOR KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
plán činnosti OKST 2015

 

Košeca 291
018 64 Košeca

IČO: 37 915 312
E-mail: turisti@okst-koseca.sk
Web: http://www.okst-koseca.sk/
Predseda: 0904 227 858

Zloženie výboru OKST Košeca na funkčné obdobie 2012-2015

PREDSEDA: Jozef Surový
TAJOMNÍK: Radovan Kolembus
HOSPODÁR: Marián Jarník
REFERENTI PRE Vladimír Opát
BRIGÁDNICKÚ ČINNOSŤ: Zdeno Nadhajský
REFERENT PRE VEREJNOSŤ: Miroslav Chudý
REFERENT PRE PRÁCU S TOM: Jozef Strečko


Revízna komisia OKST Košeca na funkčné obdobie 2012-2015

PREDSEDA: Milan Hanko
ČLEN: Peter Ondrejec
ČLEN: Daniela Chrobáková


Vedúci TOM pri OKST Košeca na funkčné obdobie 2012-2015

VEDÚCI: Mgr. Michaela Pružincová
VEDÚCI: Mgr. Betka Surová