Investičné príležitosti v obci

Na tomto mieste budú zverejňované príležitosti pre potenciálnych investorov (voľné pozemky, budovy, …)

V prípade záujmu o zverejnenie informácie v tejto rubrike kontaktujte starostu obce.