Prehlásenie o súkromí

Portál Obec Košeca a miestna časť Nozdrovice (ďalej len webové stránky obce) sa zaväzuje chrániť Vaše súkromie a vyvíjať technológie, ktoré Vám poskytnú najlepšie a bezpečné zážitky online. Toto prehlásenie o súkromí sa týka webových stránok obce a riadi zber dát a i ich použitie. Použitím týchto webových stránok obce súhlasíte s postupmi spracovávania dát popísanými v tomto prehlásení.

Zber Vašich osobných údajov

Obec Košeca a miestna časť Nozdrovice zbiera osobné údaje ako je emailová adresa, meno, domáca či pracovná adresa alebo telefónne číslo či iné doplňujúce informácie. Obec Košeca a miestna časť Nozdrovice taktiež zbiera anonymné demografické informácie, ktoré Vám nie sú jedinečné ako je PSČ, vek, pohlavie, záľuby, záujmy či obľuby.

Obec Košeca a miestna časť Nozdrovice taktiež automaticky zbiera informácie o hardware a software Vašeho počítača ako je Vaša IP adresa, typ prehliadača, názvy domén, čas prístupu a odkazované adresy webových stránok. Tieto informácie používa Obec Košeca a miestna časť Nozdrovice k prevádzke služby, k zachovávaniu jej kvality a k poskytovaniu obecných štatistík o používaní webových stránok Obec Košeca a miestna časť Nozdrovice.

Majte, prosím, na pamäti, že pokiaľ priamo uvediete Vaše osobné či citlivé informácie v diskusných skupinách webových stránok obce, potom môžu byť zozbierané a použité inými stranami.

Poznámka: Obec Košeca a miestna časť Nozdrovice nečíta a žiadnu Vašu súkromnú online komunikáciu.

Obec Košeca a miestna časť Nozdrovice Vám doporučuje, aby ste si skontrolovali prehlásenie o súkromí webových stránok, na ktoré sa budete chcieť odkazovať z webových stránok obce, aby ste rozumeli tomu, ako také webové stránky zbierajú, používajú a zdieľajú Vaše informácie. Webové stránky obce nie sú zodpovedný za prehlásenie o súkromí či iný obsah webových stránok tretích strán.

Použitie Vašich osobných údajov

Obec Košeca a miestna časť  Nozdrovice zbiera a používa Vaše osobné údaje k prevádzke webových stránok obce a k vykonávaniu služieb, ktoré ste požadovali. Obec Košeca a miestna časť Nozdrovice taktiež používa údaje spojené s Vašou osobou, aby ste boli informovaný o iných produktoch a službách dostupných na webových stránkach obce a u jej partnerov. Obec Košeca a miestna časť Nozdrovice Vás taktiež môže kontaktovať pomocou prieskumov, ktoré zisťujú Váš názor na súčasné služby alebo možné nové služby, ktoré budú/môžu byť ponúkané.

Obec Košeca a miestna časť Nozdrovice nepredáva, nepožičiava ani neprenajíma zoznam svojich používateľov, členov ďalším stranám. Obec Košeca a miestna časť Nozdrovice Vás môže niekedy kontaktovať menom externých partnerov o určitých ponukách, ktoré by Vás mohli zaujímať. V takýchto prípadoch nebudú Vaše jedinečné osobné údaje (email, meno, adresa, telefónne číslo) poskytnuté ďalším stranám. Naviac môžu webové stránky obce zdieľať dáta s dôvernými partnermi, ktorí nám pomôžu vykonať štatistické analýzy, zaslať Vám email alebo klasickú poštu, poskytnúť zákaznícku podporu alebo zariadiť dodávky. Všetkým ďalším stranám je zakázané použiť Vaše osobné údaje okrem tých, ktoré ich potrebujú k vykonávaniu týchto služieb pre webové stránky obce, a vyžaduje sa, aby zachovali dôvernosť Vašich informácii.

Obec Košeca a miestna časť Nozdrovice nepoužíva alebo nezverejňuje citlivé osobné údaje ako je rasa, náboženstvo alebo politická príslušnosť bez Vašeho výslovného súhlasu.

Obec Košeca a miestna časť Nozdrovice sleduje webové stránky, ktoré naši používatelia navštívia na webových stránkach obce, aby sme rozpoznali, aké služby sú najobľúbenejšie. Tieto dáta sú použité k doručeniu prispôsobeného obsahu a reklamy na webových stránkach obce používateľom, ak ich chovanie ukazuje, že majú záujem o určitú oblasť.

Webové stránky obce zverejnia Vaše osobné údaje bez oznámenia, len keď to bude vyžadovať zákon alebo viera v to, že také jednanie je nevyhnutné pre:

(a) dodržovanie nariadení zákona alebo podrobenie sa súdnemu procesu,
(b) chránenie a obranu práv či vlastníctvo webových stránok obce,
(c) jednanie pri kritických situáciach k ochrane osobnej bezpečnosti používateľov webových stránok obce alebo verejnosti.

Použitie cookie

Webové stránky obce používajú „cookie“, aby Vám pomohli personalizovať Váš online zážitok. Cookie je textový súbor, ktorý umiestni webový server na Váš pevný disk. Cookie nemôže byť použitý k behu programov či doručenie vírusov do Vášho počítača. Cookie sú Vám jednoznačne priradené a môžu byť prečítané webovým serverom v doméne, ktorá Vám cookie vydala.

Jeden z hlavných dôvodov pre použitie cookie je poskytnúť vhodnú možnosť k úspore Vášho času. Účel cookie je povedať webovému serveru, že ste sa vrátili na určitú stránku. Napríklad keď si personalizujete stránky Obece Košeca a miestnej časť Nozdrovice alebo sa na nich zaregistrujete alebo jej službách, cookie jej pomôžu vyvolať Vaše určité informácie pri následných návštevách. To zjednodušuje zaznamenávanie Vašich osobných údajov ako je adresa plátcu, adresa pre dodávky a tak ďalej. Pri návrate na rovnaké webové stránky môžu byť vyvolané informácie, ktoré ste predtým zadali, aby ste mohli jednoducho využívať možnosti stránok, ktoré ste si prispôsobili.

Máte možnosť prijať alebo odmietnuť cookie. Väčšina webových prehliadačov cookie automaticky prijímajú, ale Vy môžete obvykle zmeniť nastavenie prehliadača tak, aby cookie odmietol, pokiaľ si to prajete. Pokiaľ zvolíte odmietnutie cookie, nevyužijete všetky interaktívne možnosti služieb webových stránok obce alebo stránok, ktoré navštívite.

Bezpečnosť Vašich osobných údajov

Webové stránky obce chránia Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, používaním alebo zverejnením.

Zmeny tohto prehlásenia

Webové stránky obce občas aktualizujú prehlásenie o súkromí, aby odrážali reakcie používateľov a zákazníkov. Webové stránky obce Vás vyzývajú, aby ste pravidelne sledovali toto prehlásenie, aby ste tak zostali informovaný o spôsobe ochrany Vašich informácii na webových stránkach obce.

Kontaktné informácie

Webové stránky obce uvítajú Vaše pripomienky k tomuto prehláseniu. Pokiaľ si myslíte, že webové stránky obce nesplnil toto prehlásenie, kontaktujte nás na adrese admin(zavinac)koseca.sk. Použijeme rozumné úsilie, aby sme problém rýchlo určili a napravili.

Aktualizované: 01.02.2014

Obecný úrad Košeca
Hlavná 36/100
018 64 Košeca
IČO: 00317390