Úradná tabuľa

NázovVeľkosťTypStiahnuté
2012_5_o_určení_výšky_dotácie_na_školy 515.1 KB pdf 144x
2012_6_o_výške_príspevkov_v_školách_a_šk_zariadeniach 505.9 KB pdf 139x
2012_7_o_miestnych_daniach 353.3 KB pdf 168x
2012_8_o_miestnom_poplatku_za_KO 557.3 KB pdf 137x
7 krokov k plynovej pripojke_Byt_domy_mali_podnikatelia 248.8 KB pdf 68x
BP_2011_2016_20131125 181.9 KB pdf 36x
BV_2011_2016_20131125 478.9 KB pdf 37x
Č. j. 731-2011 - 002 - TS1-A-10 588.5 KB pdf 289x
Č.j. 22-2013-002-TS1-A-10 90.7 KB pdf 271x
Dodatok č. 1 k VZN - dotácie na mzdy a prevádzku škôl 967.0 KB pdf 114x
FOP_2011_2016_20131125 116.7 KB pdf 54x
FOV_2011_2016_20131125 115.9 KB pdf 38x
KP_2011_2016_20131125 118.3 KB pdf 35x
KV_2011_2016_20131125 147.0 KB pdf 32x
Navrh Dodatku c. 2 k VZN 5_2012 o urceni vysky dotacie na prevadzku a mzdy na ziaka 85.5 KB doc 57x
návrh programového rozpočtu rok 2014 1.3 MB pdf 40x
Navrh VZN o miestnych daniach na rok 2014 148.5 KB doc 26x
Navrh VZN o odpadoch na rok 2014 208.9 KB doc 24x
Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti 120.3 KB pdf 229x
plan_kontrolnej_cinnosti__2._polrok_2013 132.7 KB pdf 101x
Plochy na vylepovanie plagátov - voľby do VÚC 2013 76.8 KB pdf 301x
Pozvánka na prerokovanie zámeru na zaradenie lokality Strážovské vrchy do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu 589.3 KB pdf 118x
PR_2014 -2016 149.9 KB pdf 36x
Rozhodnutie_OUZP_2013_1029_4811 4.5 MB pdf 110x
skrateny rozpocet_2014_2016 115.9 KB pdf 34x
Stanovisko k Záverečnému účtu Obce Košeca za rok 2012 913.2 KB pdf 315x
Upozornenie na znenie zákona o ochrane a využívaní poľnohosp. pôdy a zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP 149.0 KB pdf 38x
vyhlaska ROEP Koseca 531.1 KB pdf 30x
Výzva 47.2 KB pdf 85x
VZN 1 2013 o miestnych daniach 523.0 KB pdf 31x
VZN 2 2013 o nakladani s odpadmi 933.8 KB pdf 31x
Zámer bezodplatného užívania majetku vo vlastníctve obce Košeca na základe výpožičky pre FK 812.6 KB pdf 86x
Zámer prenajať majetok obce Košeca prefabrikovaná garáž 744.6 KB pdf 61x
Žiadsoť Slovlak 114.8 KB pdf 363x