Účasť poslancov

Rok 2011 20.01. 17.02. 17.03. 28.04. 26.05. 16.06. 23.06. 25.08. 22.09. 20.10. 08.11. 24.11. 13.12.   Spolu h.: 
Kalamenová Mária 7,0 4,5 5,0 5,0 4,0 1,5 5,5 5,5 4,5 5,5 3,0 4,5 3,5 59,0
Kantoríková Janka, Ing. 7,0 4,5 5,0 5,0 4,0 1,5 5,5 5,0 4,5 5,5 3,0 4,5 3,5 58,5
Ondrejka Pavol, Bc. 7,0 4,5 0,0 4,0 4,0 1,5 5,5 5,5 4,5 5,5 3,0 4,5 3,5 53,0
Pajgerová Jaroslava, Mgr. 7,0 4,5 5,0 3,0 4,0 1,5 5,5 5,5 4,5 5,5 3,0 4,5 3,5 57,0
Palčeková Júlia, Mgr. 7,0 4,5 5,0 5,0 0,0 1,5 5,5 5,5 4,5 5,5 2,0 4,5 3,5 54,0
Popovičová Helena, Mgr. 7,0 4,5 5,0 5,0 4,0 1,5 0,0 5,5 4,0 5,5 3,0 4,0 3,5 52,5
Surový Jozef 7,0 4,5 5,0 5,0 4,0 1,5 5,5 5,5 4,5 5,5 3,0 4,5 3,5 59
Švehlová Miroslava, Mgr. 7,0 4,5 5,0 5,0 4,0 1,5 5,5 5,5 4,5 5,5 3,0 4,5 3,5 59
Turzová Katarína 7,0 4,5 5,0 5,0 4,0 1,5 5,5 5,5 4,5 5,5 3,0 4,5 3,5 59