Značky: "Košeca"

Oznámenie o vykonaní pasportizácie ulíc zhotoviteľom stavby vodovodu a kanalizácie

31. januára 2014 10:180 komentárov
Kanalizácia

Oznamujeme občanom, že z dôvodu prípravy výkopových a stavebných prác na diele vodovodu a kanalizácie sa v mesiacoch február a marec tohto roku bude v Košeci vykonávať pracovníkmi zhotoviteľa stavby […]

Viac ›

Strategické hlukové mapy II. etapa

30. januára 2014 11:540 komentárov
Košeca a Nozdrovice

Na základe zákona č. 2/2005 Zb. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí  a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia […]

Viac ›

Zápis žiakov do prvej triedy

13. januára 2014 11:520 komentárov
Zapis žiakov 2014

Zápis žiakov do prvej triedy. Príloha:

Viac ›

Pozvánka na rodičovskú zábavu

12. januára 2014 17:350 komentárov
Rodičovská zábava 2014

Pozvánka na rodičovskú zábavu. Príloha:

Viac ›

Pozvánka na slávnostné otvorenie Zberného dvora v Košeci

8. januára 2014 15:060 komentárov
Mapa k zbernému dvoru

Pozvánka na slávnostné otvorenie Zberného dvora v Košeci. Príloha:

Viac ›

Vianočná pohľadnica

14. decembra 2013 20:590 komentárov
Vianočná pohľadnica

Vianočná pohľadnica. Príloha:

Viac ›

Prvá časť úpravy Rudnianskej ulice je už hotová

13. decembra 2013 09:590 komentárov
Prvá časť úpravy Rudnianskej ulice je už hotová

Chcem týmto dodatočne veľmi poďakovať obyvateľom, ktorí denne využívajú túto miestnu komunikáciu (Rudniansku ulicu) za ich prejavenú trpezlivosť pri dlhom a náročnom hľadaní vhodného riešenia na odstránenie zjavných nedostatkov povrchovej […]

Viac ›

Sumarizácia podkladov pre tvorbu rozpočtu obce Košeca

10. decembra 2013 14:250 komentárov
Vlajka

Proces schvaľovania rozpočtu obce sa riadi pravidlami, ktoré sú stanovené platnou legislatívou. Z nej napr. vyplýva, že návrh rozpočtu má byť zverejnený v obci na mieste obvyklom minimálne 15 dní […]

Viac ›

Reportáž v TV Považie o rekonštrukcii bitky na Rudom poli

21. novembra 2013 23:020 komentárov
Reportáž v TV Považie o rekonštrukcii bitky na Rudom poli

Reportáž v TV Považie o rekonštrukcii bitky na Rudom poli. ODKAZ na video TU…

Viac ›

Dotácia pre DHZ Košeca z Ministerstva vnútra SR

20. novembra 2013 09:540 komentárov
DHZ Košeca

Ministerstvo vnútra SR schválilo pridelenie finančných prostriedkov DHZ v Košeci na základe predloženej žiadosti vo výške 1.290,- EUR na účel: Podpora odbornej prípravy, preventívno-výchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri […]

Viac ›