Zmluvy

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota € IČO Príloha
Zmluva o nájme kúpaliska 2. 7. 2012 1800,00 35772204, 35816651 pdf (108.3 KB) Nájomná zmluva na kúpalisko SlovZink na rok 2012 - SlovZink, a.s., SLOVLAK Košeca, a.s. Továrenská 545, 018 64 Košeca 18.12.2013 3. 7. 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie 12. 9. 2012 9000,00 00681156 pdf (149.6 KB) Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 130_2012 301/2012-I/81 Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava 18.12.2013 15. 9. 2012
Zmluva o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu 23.2.2012 5467,78 45602689 pdf (343.0 KB) Zmluva o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu 00317390/01/ZOZ-SK/2010AK1 ASEKOL SK, s. r.o. Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 11.12.2013 23.2.2012